Fotbalová FEVOLUCE

06.03.2021 17:07

Vážení přátelé,

jak jste již jistě mnozí zaznamenali, probíhá ve fotbale hnutí za obrodu a očištění fotbalového prostředí v České republice. Hlavními tvářemi tohoto hnutí jsou Vladimír Šmicer, Jan Koller, Ondřej Lípa a další, většinou bývalí, reprezentační fotbalisté. Od listopadu objíždějí všechny okresy, setkávají se a diskutují se zástupci oddílů o problémech, změnách, budoucnosti. Chtějí se zaměřit na mládež, komunikaci, lepší servis pro oddíly, ale hlavně na přísun dalších finančních prostředků příchodem nových, silných sponzorů, a to hlavně do amatérského fotbalu.

sledujte na https://www.facebook.com/search/top?q=f-evoluce


... celý článek

VALNÁ HROMADA ROK 2020

06.03.2021 17:00

Vážení přátelé,
Chtěl bych Vás, jako předseda SK Roztoky, informovat o tom, že VH fotbalového oddílu SK Roztoky pro rok 2020 se pravděpodobně nebude konat.

Důvodem je vyhlášení nouzového stavu a přijatá vládní opatření proti šíření koronaviru (zákaz shromažďování).
Tento důvod je zcela nepochybně důvodem, ospravedlňujícím porušení stanov spolku ohledně četnosti konání valné hromady (zpravidla jednou ročně). Šíření nakažlivé choroby má rovněž povahu tzv. vyšší moci, tj. mimořádné a nepředvídatelné události, jejíž důsledky (porušení stanov) nemohou být přičítány nikomu k tíži.
Valná hromada bude svolána v co nejkratší době poté, co to situace umožní. S největší pravděpodobností ale svolána nebude.
Budu se proto těšit na setkání s Vámi na VH 2021, která by měla proběhnout na konci letošního roku nebo na začátku roku 2022.


    Tomáš Novotný
    Předseda SK Roztoky,z.s.


... celý článek


Platba příspěvků

23.02.2021 10:20
Dobrý den,
nastal čas na platbu členských příspěvků:
 
Platební údaje:
Specifický symbol: 30062021
Variabilní symbol: osobní číslo, obdrží rodič od trenéra emailem
splatnost do 1.3.2021
 
 • Členské příspěvky se hradí na účet SK Roztoky vedený u České spořitelny, č.ú. 5908182329/0800. Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena + rok narození.
 • Fotbalová školička U6 (2015,2016)…………………..2000 Kč/rok (1000 pololetí)
 • Předpřípravka U7 (2014)………………………………….3000Kč/rok  (1500 pololetí)
 • Mladší přípravka U9 (2012,2013)……………………..4000Kč/rok (2000 pololetí)
 • Starší přípravka U11 (2010.2011)…………………….4000 Kč/rok (2000 pololetí)
 • Mladší žáci U13 (2008,2009)……………………………4000 Kč/rok (2000 pololetí)
 • Starší žáci U15 (2006,2007)……………………………..4000 Kč/rok (2000 pololetí)
 • Dorost, Dospělí B ......................................................... 2000 Kč/rok
 • Stará garda ......................................................1000 Kč/rok
 • Děti trenérů a vedoucí týmů jsou osvobozeni od placení příspěvků svých dětí, druhý sourozenec(mladší) je za 50% ve své kategorii.
 • Dále pak všichni členové FAČR platí za své členství………………děti 100 Kč, dospělí………….200Kč za rok.
 • První pololetí se platí do 30.9 (pouze klubové příspěvky) a druhé pololetí do 30.1 (klubové příspěvky a členství FAČR)
 
Předem děkuji za dodržování výše uvedených termínů a údajů.
Výbor SK Roztoky

... celý článek
Sezóna 2019 - 2020 - Jarní část

01.05.2020 10:38

Vážení členové a hráči SK Roztoky, vážení rodiče, milí sportovní přátelé, (PDF verze)

posledních několik týdnů s napětím, a nezastíráme, že i s určitou obavou, sledujeme vývoji COVID-19 pandemie, která se šíří světem. O nárůstech počtu nakažených i zemřelých čteme každý den ve zprávách na internetu a sledujeme je v televizi. Všechny nás to znepokojuje a všichni přemýšlíme, jak dlouho to celé bude trvat a jak bude vypadat život po této krizové situaci, kterou svět nepamatuje.


... celý článekVyhledávání

Důležité informace

Odkaz na zápisy ze schůzí výboru a z valných hromad.

Zájemci o hraní v mládežnických týmech hlaste se Vladimíru Čechovi na tel 777 084 253 nebo email: vladimir.cech@skroztoky.cz.

Nejbližší zápasy

 

Zimní přestávka

Facebook

Tréninky

 

Rozpis hřiště

Odkazy

Informace o způsobu úhrady členských příspěvků  zde
Týdenní rozpis akcí naleznete (zápasy, tréninky, …)  zde
Rozpisy zápasů, loga, dotace ...  zde
Zápisy ze schůzí výboru a z valných hromad zde
Partneři