Členské příspěvky
04.09.2017 12:38

Členské příspěvky se hradí na účet SK Roztoky vedený u České spořitelny, č.ú. 391316319/0800. Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena + rok narození.

Členský příspěvek pro fotbalovou školičku je 2.000,– Kč/rok

Členský příspěvek pro kategorii U7 je 3.000,– Kč/rok

Členský příspěvek pro kategorie U9 + U11 + U 13 je 4.000,– Kč/rok

Členské příspěvky jsou placeny 2× (polovina) za kalendářní rok a to:

Jarní část sezony : do 15. března
Podzimní část sezony: do 30. září

Předem děkuji za dodržování výše uvedených termínů.

Ing. Tomáš Novotný
prezident SK Roztoky

Vyhledávání

Partneři