Valná hromada 2018
09.01.2018 08:37

V A L N Á

H R O M A D A

Fotbalového oddílu SK Roztoky

Se koná

V sobotu 3. února 2018 v 18.00 hod

V salonku restaurace U Šmucrů

Všichni členové fotbalového oddílu i hosté jsou srdečně vítáni.

Program Valné hromady

 • volba volební komise
 • zpráva o činnosti oddílu v roce 2017
 • hospodaření oddílu rok 2017
 • zpráva revizní komise
 • hodnocení sezóny 2016 – 2017 a poloviny 2017 – 2018
 • oddílové příspěvky
 • cíle
 • volba výboru
 • volba revizní komise
 • diskuse
 • závěr

Tomáš Novotný
Předseda SK Roztoky

Vyhledávání

Partneři