Valná hromada 2020
18.12.2019 11:29

V A L N Á

H R O M A D A

Fotbalového oddílu SK Roztoky

Za rok 2019

Se koná

V sobotu 11. ledna 2020 v 17.00 hod

V salonku restaurace Na Růžku

 

Všichni členové fotbalového oddílu i hosté jsou srdečně vítáni.

Program Valné hromady

 1. Volba volební komise
 2. zpráva o činnosti oddílu v roce 2019 
 3. hospodaření oddílu rok 2019
 4. zpráva revizní komise 
 5. hodnocení sezóny 2018/19 a poloviny 2019/20
 6. cíle, úkoly, přání do budoucích let
 7. nové tréninkové hřiště
 8. oddílové příspěvky
 9. volba výboru
 10. volba revizní komise
 11. správce
 12. diskuse
 13. závěr

Vyhledávání

Partneři