VALNÁ HROMADA ROK 2020
06.03.2021 17:00

Vážení přátelé,
Chtěl bych Vás, jako předseda SK Roztoky, informovat o tom, že VH fotbalového oddílu SK Roztoky pro rok 2020 se pravděpodobně nebude konat.

Důvodem je vyhlášení nouzového stavu a přijatá vládní opatření proti šíření koronaviru (zákaz shromažďování).
Tento důvod je zcela nepochybně důvodem, ospravedlňujícím porušení stanov spolku ohledně četnosti konání valné hromady (zpravidla jednou ročně). Šíření nakažlivé choroby má rovněž povahu tzv. vyšší moci, tj. mimořádné a nepředvídatelné události, jejíž důsledky (porušení stanov) nemohou být přičítány nikomu k tíži.
Valná hromada bude svolána v co nejkratší době poté, co to situace umožní. S největší pravděpodobností ale svolána nebude.
Budu se proto těšit na setkání s Vámi na VH 2021, která by měla proběhnout na konci letošního roku nebo na začátku roku 2022.


    Tomáš Novotný
    Předseda SK Roztoky,z.s.

Vyhledávání

Partneři